Raamatupidamisteenus

Osutame väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele raamatupidamisteenust lähtudes raamatupidamise heast tavast. 

Kajastame majandustehingud, vajadusel koostame igakuise bilansi ja kasumiaruande ning aastaaruande ja vastavalt vajadusele erinevad statistika aruanded. 

Õigeaegselt saavad teostatud maksuarvestus, mis eelkõige kujutab endast deklaratsioonide esitamist. Samuti teeme palgaarvestust- arvestame puhkuserahad, puhkusereservid ja maksud. Kuluarvestust saame teostada projekti- ja lepingupõhiselt.