Firmast
Teenused
Kontakt

 
 
 
  Raamatupidamisteenus
  Strateegiline planeerimine
  Äriplaneerimine
  Finantseerimisvõimaluste leidmine
  Arendusprojektide juhtimine
  Riigihangete korraldamine
  Koolitused ja seminarid
  Kasulikud lingid
Strateegiline planeerimine
Prindi
 
 

Strateegiline planeerimine on organisatsiooni tegevus oma strateegia või suuna defineerimisel, mis sisaldab otsuste tegemist oma strateegia elluviimiseks ressursside, sealhulgas kapitali ja inimeste jaotamisel. Tulemuseks on strateegiline plaan, mida kasutatakse juhendina funktsionaalsete ja allüksuste plaanide koostamiseks, sealhulgas tehnoloogia- ja marketingi- jms plaanid.

Strateegiad võib planeerida erinevatel meetoditel, kuid põhiliselt kasutatakse kolmest sammust koosnevat protsessi:

situatsioon - hinnatakse praegust olukorda ja seda, kuidas selleni on jõutud;

sihtmärk - määratakse kindlaks eesmärgid ja/või sihid (nö ideaalne olukord);

teekond - kaardistatakse eesmärkideni jõudmise potentsiaalne teekond.

Avaliks sektoris on üheks oluliseks strateegilise planeerimise võtmeküsimuseks avalike huvide tagamine ja turvalisus, mille aluseks on riigi ja kohaliku omavalitsuse integreeritud sektoriaalne koostöö ning mida on võimalik toetada rahvusvahelisel tasandil.

  Apastron OÜ  Suur-Karja 15  10140 Tallinn  Tel. +372 5150924  www.apastron.ee  apastron@apastron.ee