─riplaneerimine

Äriidee teostatavuse hindamiseks on oluline hinnata teostamiseks vajalikke ressursse, milleks võivad olla aeg, raha, inimesed, kompetentsid, kogemused ja tehnoloogia. 

Hea äriplaan on kaalutletud ja realistlik.

Äriplaan ei saa olla konstantne dokument, kuna keskkond meie ümber muutub pidevalt. Lisaks plaani teostamise jälgimisele on oluline hoolikalt hallata muutusi ja jagada neid meeskonnaga. Eduka äri võtmesõnaks on koostöö meeskonnaga ja toimimine meeskonnana.