Arendusprojektide juhtimine

Lisaks ideede formuleerimisele on vaja tegeleda väga paljude muude tegevustega. Koostada projektitaotlused Euroopa Liidu rakendusasutustele, kaitsta äriplaani pangas või investorite ees, hankida seadmeid, teadmisi ja ehitada tootmishoone. Või hoopis uus koolimaja. Tegeleda aruandlusega, korrektse finantsjuhtimisega jne. Koostöös Teiega oleme edukad!